ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И СТУДЕНТИ

ПОМАГАЛА

ВИЖ      Списание "Записки инфо", брой 1, 2007, за кандидат-студенти

ВИЖ      Списание "Записки инфо", брой 2, 2007, за кандидат-студенти

 

Виж още специализираната литература в секция БИБЛИОТЕКА

 

ПРИМЕРНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ТЕСТОВЕ
ВИЖ      Примерен тест №1
ВИЖ      Примерен тест №2
ВИЖ      Примерен тест №3
ВИЖ      Примерен тест №4
ВИЖ      Примерен тест №5
ВИЖ      Примерен тест №6
ВИЖ      Примерен тест №7
ВИЖ      Примерен тест №8

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2014г.
ВИЖ      Югозападен университет - Благоевград - КСК - 2014, предварителна сесия
ВИЖ      Югозападен университет - Благоевград - КСК - 2014, изпитна сесия
ВИЖ      Технически университет - Варна - КСК - 2014, изпитна сесия
ВИЖ      Пловдивски университет - КСК - 2014, примерен вариант
ВИЖ      Пловдивски университет (филиал Смолян) - КСК - 2014, примерен вариант
ВИЖ      Великотърновски университет - КСК - 2014, примерен

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2013г.
ВИЖ      Югозападен университет - Благоевград - КСК - 2013, предварителна сесия_23-02
ВИЖ      Югозападен университет - Благоевград - КСК - 2013, предварителна сесия_30-03
ВИЖ      Югозападен университет - Благоевград - КСК - 2013, изпитна сесия

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2012г.
ВИЖ      Югозападен университет - Благоевград - КСК - 2012, предварителна сесия_16-12
ВИЖ      Югозападен университет - Благоевград - КСК - 2012, предварителна сесия_07-04
ВИЖ      Югозападен университет - Благоевград - КСК - 2012, изпитна сесия
ВИЖ      Технически университет - Варна - КСК - 2012, предварителна сесия
ВИЖ      Технически университет - Варна - КСК - 2012, изпитна сесия

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2011г.
ВИЖ      Югозападен университет - Благоевград - КСК - 2011, предварителна сесия
ВИЖ      Югозападен университет - Благоевград - КСК - 2011, изпитна сесия
ВИЖ      Технически университет - Варна - КСК - 2011, изпитна сесия

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2010г.
ВИЖ      Технически университет - Габрово - КСК - 2010, изпитна сесия
ВИЖ      Югозападен университет - Благоевград - КСК - 2010, предварителна сесия
ВИЖ      Югозападен университет - Благоевград - КСК - 2010, изпитна сесия

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2009г.
ВИЖ      Югозападен университет - Благоевград - КСК - 2009, изпитна сесия
ВИЖ      Нов български университет, примерен общообразователен
ВИЖ      Технически университет - Русе - КСК - 2009, изпитна сесия
ВИЖ      Великотърновски университет - КСК - 2009, примерен
ВИЖ      УНСС, ЕПИ БЕЛ - КСК - 2009, предварителна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ БЕЛ - КСК - 2009, изпитна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ИКОНОМИКА - КСК - 2009, предварителна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ИКОНОМИКА - КСК - 2009, изпитна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ГЕОГРАФИЯ - КСК - 2009, предварителна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ГЕОГРАФИЯ - КСК - 2009, изпитна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ МАТЕМАТИКА - КСК - 2009, предварителна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ МАТЕМАТИКА - КСК - 2009, изпитна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ИСТОРИЯ - КСК - 2009, предварителна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ИСТОРИЯ - КСК - 2009, изпитна сесия

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2008г.
ВИЖ      Югозападен университет - Благоевград - КСК - 2008, изпитна сесия
ВИЖ      Технически университет - Варна - КСК - 2008, примерен вариант
ВИЖ      Технически университет - Русе - КСК - 2008, предварителна сесия
ВИЖ      Технически университет - Русе - КСК - 2008, изпитна сесия
ВИЖ      Технически университет - Габрово - КСК - 2008, изпитна сесия
ВИЖ      Нов български университет - КСК - 2008, примерен общообразователен 1
ВИЖ      Нов български университет - КСК - 2008, примерен общообразователен 2
ВИЖ      Нов български университет - КСК - 2008, примерен общообразователен 3
ВИЖ      УНСС, ЕПИ БЕЛ - КСК - 2008, предварителна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ БЕЛ - КСК - 2008, изпитна сеси
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ИКОНОМИКА - КСК - 2008, предварителна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ИКОНОМИКА - КСК - 2008, изпитна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ГЕОГРАФИЯ - КСК - 2008, предварителна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ГЕОГРАФИЯ - КСК - 2008, изпитна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ МАТЕМАТИКА - КСК - 2008,предварителна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ МАТЕМАТИКА - КСК - 2008, изпитна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ИСТОРИЯ - КСК - 2008, предварителна сесия
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ИСТОРИЯ - КСК - 2008, изпитна сесия

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2007г.
ВИЖ      Технически университет - Габрово, изпитна сесия - КСК - 2007
ВИЖ      Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов, предварителен - 21.04. - КСК - 2007
ВИЖ      Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов, предварителен- 28. 04. - КСК - 2007
ВИЖ      Шуменски университет, примерен тест - КСК - 2007
ВИЖ      УНСС, ЕПИ БЕЛ, предварителна сесия - КСК - 2007
ВИЖ      УНСС, ЕПИ БЕЛ, изпитна сесия - КСК - 2007
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ИКОНОМИКА, предварителна сесия - КСК - 2007
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ИКОНОМИКА, изпитна сесия - КСК - 2007
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ГЕОГРАФИЯ, предварителна сесия - КСК - 2007
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ГЕОГРАФИЯ, изпитна сесия - КСК - 2007
ВИЖ      УНСС, ЕПИ МАТЕМАТИКА, предварителна сесия - КСК - 2007
ВИЖ      УНСС, ЕПИ МАТЕМАТИКА, изпитна сесия - КСК - 2007
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ИСТОРИЯ, предварителна сесия - КСК - 2007
ВИЖ      УНСС, ЕПИ ИСТОРИЯ, изпитна сесия - КСК - 2007

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2006г.
ВИЖ      Шуменски университет - КСК - 2006
ВИЖ      Технически университет - Габрово - КСК - 2006 (примерен вариант)
ВИЖ      Технически университет - Габрово - КСК - 2006 (изпитният тест)

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2005г.
ВИЖ      Технически университет - Русе - КСК - 2005
ВИЖ      Шуменски университет - КСК - 2005
ВИЖ      Софийски университет - КСК - 2005

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2004г.
ВИЖ      ТЕСТ Великотърновски университет - КСК - 2004

 

 
 

Tyxo.bg counter

  Copyright © 2014 My School BEL | Designed by "Dimitrov & Son Studio"