КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТ

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

 

Изберете съответната секция като кликнете върху картинката в горния прозорец!

 

ТЕСТОВЕ И ТЕКСТОВЕ ЗА ПРЕРАЗКАЗ

Настоящият формат на изпита е въведен от МОН през 2007 година и се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми за VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.
През учебната 2009/2010 г. Министерството на образованието и науката за първи път организира външно оценяване на знанията и уменията на учениците от 7 клас по изучаваните предмети. Външното оценяване по български език и литература и математика стана част от изпита за кандидатстване след 7 клас.
На тази страница ви предлагаме тестове от национални състезания и конкурси и текстове за преразказ, които може да използвате в подготовката си за Националното външно оценяване и изпита по български език и литература за кандидатстване след 7 клас.

ТЕСТОВЕ ОТ НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ
 
ТЕКСТОВЕ ЗА ПРЕРАЗКАЗ
Национално състезание по български език и литература
на учителите филолози - "Любословие", 26 февр. 2014 г.
тест
отговори
  Зaдача за преразказ
МОН 2006 година
Олимпиада по български език и литература
Областен кръг, 4 февруари 2014 година
тест
  Преразказ (Слаб 2)
неутрален разказвач
Национално състезание по български език и литература
на учителите филолози - "Любословие", 20 ноем. 2013 г.
тест
отговори
  Преразказ (Среден 3)
неутрален разказвач
Национално състезание по български език и литература
на учителите филолози - "Любословие", 18 април 2013 г.
тест
отговори
  Преразказ (Добър 4)
неутрален разказвач
Олимпиада по български език и литература
Областен кръг, 29 март 2013 година
тест
отговори
  Преразказ (Мн. добър 5)
неутрален разказвач
Олимпиада по български език и литература
Областен кръг, 9 април 2012 година
тест
отговори
  Преразказ (Отличен 6)
неутрален разказвач
Олимпиада по български език и литература
Общински кръг, 23 февруари 2012 година, Габрово
тест
отговори
  Преразказ (Слаб 2)
от име на герой
Национално състезание по бълг. език и литература
Национален кръг, 30 април 2011 г., София
тест
отговори
  Преразказ (Среден 3)
от име на герой
Национално състезание по бълг. език и литература
Областен кръг, 12 март 2011 г.
тест
отговори
  Преразказ (Добър 4)
от име на герой
Национално състезание по бълг. език и литература
Общински кръг, 07 февруари 2011 г., Бургас
тест
отговори
  Преразказ (Мн. добър 5)
от име на герой
Национално състезание по бълг. език и литература
Национален кръг, 25 април 2010 г., София
тест
отговори
  Преразказ (Отличен 6)
от име на герой
Национално състезание по бълг. език и литература
Областен кръг, 14 март 2010 г.
тест
отговори
  Зaдача за преразказ
РИО Бургас
Национално състезание по бълг. език и литература
Общински кръг, 20 февруари 2010 г., София
тест
отговори
  Зaдача за преразказ
РИО Бургас
Национално състезание по бълг. език и литература
Общински кръг, 20 февруари 2010 г., Русе
тест
отговори
  Зaдача за преразказ
РИО Бургас
Национално състезание по бълг. език и литература
Общински кръг, 20 февруари 2010 г., Пловдив
тест
отговори
  Зaдача за преразказ
РИО Бургас
Национално състезание по бълг. език и литература
Общински кръг, 20 февруари 2010 г., Монтана
тест
отговори
     
Национално състезание по бълг. език и литература
Общински кръг, 20 февруари 2010 г., Кърджали
тест
отговори
     
Национално състезание по бълг. език и литература
Общински кръг, 20 февруари 2010 г., Бургас
тест
отговори
     
Примерен тест по български език и литература
МОН 2009/2010 година
тест
отговори
     
Национален конкурс на МОН за тестове от учители
Ангелина Недева Недева - 2009/2010 година
тест
отговори
     
Национално състезание по бълг. език и литература
Национален кръг - 26 април 2009 година
тест
отговори
     
Национално състезание по бълг. език и литература
Общински кръг, 21 февруари 2009 г., Бургас
тест
отговори
     
Национален конкурс на МОН за тестове от учители
Маргарита Николова - януари 2009 година
тест
отговори
     
Национален конкурс на МОН за тестове от учители
Мариана Стоянова Милева - декември 2008 година
тест
отговори
     
Национално състезание по бълг. език и литература
Национален кръг - 19 април 2008 г.
тест
отговори
     
Национално състезание по бълг. език и литература
Общински кръг, 16 февруари 2008 г., Бургас
тест
отговори
     
Национално състезание по бълг. език и литература
Общински кръг, 16 февруари 2008 г., Пловдив
тест
отговори
     
Национално състезание по бълг. език и литература
Общински кръг, 16 февруари 2008 г., Сливен
тест
отговори
     
Национален конкурс на МОН за тестове от учители
Мариана Стоянова Милева - април 2007 година
тест
отговори
     
Национален конкурс на МОН за тестове от учители
Марта Пенева Радева - март 2007 година
тест
отговори
     
Национално състезание по бълг. език и литература
Общински кръг, 17 февруари 2007 г., Бургас
тест
отговори
     
Национален конкурс на МОН за тестове от учители
Пенка Боева - февруари 2007 година
тест
отговори
     
Национален конкурс на МОН за тестове от учители
Ценка Пенева Кучева - януари 2007 година
тест
отговори
     
Примерен тест по български език и литература - 1
МОН 2007 година
тест
отговори
     
Национален конкурс на МОН за тестове от учители
Светлана Николаева Драшкова - декември 2006 година
тест
отговори
     
Национален конкурс на МОН за тестове от учители
Антоанета Николова Чакърова - ноември 2006 година
тест
отговори
     
Национален конкурс на МОН за тестове от учители
Нина Костадинова Георгиева - октомври 2006 година
тест
отговори
     
Примерен тест по български език и литература
МОН 2006 година
тест
отговори
     
ПРИЕМ ЗА 2015/2016 Г.
2015 07 МАЙ
Срокове съгласно Наредба № 11

 

Подаване на заявления за полагане на изпити: от 07.05. до 13.05. 2015 г.

2015 20 МАЙ
Срокове съгласно Наредба № 11

Външно оценяване и изпит по български език и литература (първи и втори модул)

2015 03 ЮНИ
Срокове съгласно Наредба № 11

 

Обявяване на оценките:
до 03.06.2015 г.

2015 16 ЮНИ
Срокове съгласно Наредба № 11

Подаване на документи за I етап на класиране:
от 16.06. до 19.06.2015 г.

2015 25 ЮНИ
Срокове съгласно Наредба № 11

Обявяване на списъците с приетите на I етап на класиране:
до 25.06.2015 г.

2015 26 ЮНИ
Срокове съгласно Наредба № 11

Записване на приетите на I етап на класиране:
от 26.06. до 30.06.2015 г.