КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТ

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

 

Изберете съответната секция като кликнете върху картинката в горния прозорец!

 

ПОМАГАЛА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
    ЛЕГЕНДА:       PDF-ДОКУМЕНТ                 ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
     БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В ТАБЛИЦИ
     ТЕМИ ОТ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ИЗПИТА СЛЕД 7 КЛАС
 • Текст и признаци на текста.
 • Художествен текст. Художествени средства.
 • Текстът в сферата на масовата комуникация. Публицистичен текст.
 • Думата като лексикално средство в текста.
 • Метафорична и неметафорична употреба на думите.
 • Употреба на фразеологични словосъчетания.
 • Съчинително и подчинително свързване в простите изречения.
 • Сложно съставно изречение. Пунктуация.
 • Сложно смесено изречение. Пунктуация.
 • Пряко и непряко предаване на чужда реш. Цитиране.
 • Части на речта.
 • Глагол. Категории на глагола.
 • Време на глагола.
 • Езикова система. Езикови средства.

 

ПОМАГАЛА ПО ЛИТЕРАТУРА
     ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
 • КОМУНИКАТИВЕН СТРОЕЖ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ТВОРБА
  (автор, читател, повествовател, лирически герой)
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА РЕЧ
  > елементи на стиховата организация
  > похвати за прозаична организация
  > изразни средства за постигане на образност и емоционалност в художествения текст
 • СТРОЕЖ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ТВОРБА
  (заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея)
 • ЖАНРОВА СИСТЕМА НА ЛИТЕРАТУРАТА
  > художествен жанр, епос, лирика, драма
  > роман, повест, разказ
  > ода, елегия, поема
  > трагедия, комедия
 • ЛИТЕРАУРЕН ГЕРОЙ. ЛИТЕРАУРЕН ТИП.
     АНАЛИЗИ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА ИЗПИТА СЛЕД 7 КЛАС
 • ХРИСТО БОТЕВ – „НА ПРОЩАВАНЕ“
  (Анализ 1)
 • ХРИСТО БОТЕВ – „НА ПРОЩАВАНЕ“
  (Анализ 2)
 
 • ХРИСТО БОТЕВ – „НА ПРОЩАВАНЕ“
  (Мислите и чувствата на бунтовника, разкрити в лирическия увод на стихотворението)
 
 • ХРИСТО БОТЕВ – „НА ПРОЩАВАНЕ“
  (Заветът на бунтовника, разкрит в стихотворението)
 
 • ХРИСТО БОТЕВ – „НА ПРОЩАВАНЕ“
  (Мотивите на бунтовника да поеме по пътя на борбата)
 
 • ХРИСТО БОТЕВ – „НА ПРОЩАВАНЕ“
  (Мечтаният миг на завръщането с победа)
 
 • ИВАН ВАЗОВ – „НЕМИЛИ- НЕДРАГИ“
  (Хъшовете - герои и мъченици)
 
 • ИВАН ВАЗОВ – „НЕМИЛИ- НЕДРАГИ“
  (Хъшовете между страданието и копнежа)
 
 • ИВАН ВАЗОВ – „НЕМИЛИ- НЕДРАГИ“
  (Мечтите и идеалите на хъшовете, разкрити в речта на Странджата)
 
 • ИВАН ВАЗОВ – „НЕМИЛИ- НЕДРАГИ“
  (Странджата пред лицето на смъртта)
 
 • ИВАН ВАЗОВ – „НЕМИЛИ- НЕДРАГИ“
  (Македонски - пратеникът на браилските хъшове)
 
 • ИВАН ВАЗОВ – „ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА“
  (Лирическият увод на одата)
 
 • ИВАН ВАЗОВ – „ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА“
  (Героизмът на опълченците)
 
 • ИВАН ВАЗОВ – „ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА“
  (Символните измерения на върха)
 
 • ИВАН ВАЗОВ – „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК“
  (Проблемен анализ)
 • ИВАН ВАЗОВ – „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК“
  (Защита и възхвала на родното слово в одата)
 
 • ИВАН ВАЗОВ – „ЕДНА БЪЛГАРКА“
  (Проблемен анализ)
 
 • ИВАН ВАЗОВ – „ЕДНА БЪЛГАРКА“
  (Представата за баба Илийца в I и II глава на разказа)
 
 • ИВАН ВАЗОВ – „ЕДНА БЪЛГАРКА“
  (Силата на доброто сърце срещу егоизма и страха)
 
 • ИВАН ВАЗОВ – „ЕДНА БЪЛГАРКА“
  (Една българка в миг на изпитание)
 
 • ИВАН ВАЗОВ – „ЕДНА БЪЛГАРКА“
  (Поривът на една българка към доброто - V част)
 
 • АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – „БАЙ ГАНЬО“ (БАЙ ГАНЬО У ИРЕЧЕКА)
  (Бай Ганьо у Иречека)
 
 • АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – „ДОЧИКАГО И НАЗАД“ (НИАГАРА)
  (Проблемен анализ)
 • АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – „ДОЧИКАГО И НАЗАД“ (НИАГАРА)
  (Алеко пред чудото на Ниагара)
 
 • ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ – „НЕРАЗДЕЛНИ“
  (Славослов на вечната любов)
 • ПЕЙО ЯВОРОВ – „ЗАТОЧЕНИЦИ“
  (Анализ)
 
 • ЕЛИН ПЕЛИН – „ПО ЖЪТВА“
  (Анализ)
 • ЙОРДАН ЙОВКОВ – „ПО ЖИЦАТА“
  (Анализ 1)
 
 • ЙОРДАН ЙОВКОВ – „ПО ЖИЦАТА“
  (Анализ 2)
 
ПРИЕМ ЗА 2015/2016 Г.
2015 07 МАЙ
Срокове съгласно Наредба № 11

 

Подаване на заявления за полагане на изпити: от 07.05. до 13.05. 2015 г.

2015 20 МАЙ
Срокове съгласно Наредба № 11

Външно оценяване и изпит по български език и литература (първи и втори модул)

2015 03 ЮНИ
Срокове съгласно Наредба № 11

 

Обявяване на оценките:
до 03.06.2015 г.

2015 16 ЮНИ
Срокове съгласно Наредба № 11

Подаване на документи за I етап на класиране:
от 16.06. до 19.06.2015 г.

2015 25 ЮНИ
Срокове съгласно Наредба № 11

Обявяване на списъците с приетите на I етап на класиране:
до 25.06.2015 г.

2015 26 ЮНИ
Срокове съгласно Наредба № 11

Записване на приетите на I етап на класиране:
от 26.06. до 30.06.2015 г.