КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТ

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

 

Изберете съответната секция като кликнете върху картинката в горния прозорец!

 

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ!

Максимум 35 точки ще носят изпитните въпроси за гимназия тази година. Приемът след седми клас ще бъде обединен в един изпит с външното оценяване.
Въпросниците ще се състоят от два модула. Първият е с въпросите от миниматурата и трае 60 минути. И по български език, и по математика той обхваща 25 въпроса, носещи максимум 65 точки. Част от тях ще бъдат със свободен отговор, а останалите - с посочени четири възможни отговора. Оценката от външното оценяване ще се вписва в бележника като текуща. Освен това тя ще участва и в балообразуването при класирането за гимназии.
Вторият модул и в двата случая носи 35 точки и се решава само от ученици, които искат да кандидатстват след 7 клас. По български език това ще бъде преразказ с дидактическа задача, който е по-популярен като трансформиращ преразказ. По математика пък модулът се състои от 5 задачи, като никоя от тях не е с предварително посочени отговори.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

НАРЕДБА № 11 от 28. 03. 2005г.   ТУК
ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за уч. 2015/2016 г. съгласно Наредба № 11   ТУК
УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ И ФОРМАТ НА ИЗПИТА:
           Български език   ТУК
           НАСОКИ ЗА РАБОТА върху преразказ на неизучаван художествен текст с дидактическа задача за кандидатстване след 7 клас, публикувани от МОН. Критерии за оценяване.   ТУК
ЗАКОН за народната просвета   ТУК

 

ПРИЕМ ЗА 2015/2016 Г.
2015 07 МАЙ
Срокове съгласно Наредба № 11

 

Подаване на заявления за полагане на изпити: от 07.05. до 13.05. 2015 г.

2015 20 МАЙ
Срокове съгласно Наредба № 11

Външно оценяване и изпит по български език и литература (първи и втори модул)

2015 03 ЮНИ
Срокове съгласно Наредба № 11

 

Обявяване на оценките:
до 03.06.2015 г.

2015 16 ЮНИ
Срокове съгласно Наредба № 11

Подаване на документи за I етап на класиране:
от 16.06. до 19.06.2015 г.

2015 25 ЮНИ
Срокове съгласно Наредба № 11

Обявяване на списъците с приетите на I етап на класиране:
до 25.06.2015 г.

2015 26 ЮНИ
Срокове съгласно Наредба № 11

Записване на приетите на I етап на класиране:
от 26.06. до 30.06.2015 г.