КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТ

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

 

Изберете съответната секция като кликнете върху картинката в горния прозорец!

 

ИЗПИТЪТ СЛЕД 7 КЛАС ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Настоящият формат на изпита е въведен от МОН през 2007 година и се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми за VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.
През учебната 2009/2010 г. Министерството на образованието и науката за първи път организира външно оценяване на знанията и уменията на учениците от 7 клас по изучаваните предмети. Външното оценяване по български език и литература и математика стана част от изпита за кандидатстване след 7 клас.
На тази страница ви предлагаме материалите от изпитните кампании по български език и литература от 2007 година насам.

2014 21 МАЙ
 
Изпитът по БЕЛ след седми клас е в два модула. Първият модул е НВО под формата на тест с 25 въпроса. Вторият модул включва преразказ върху неизучаван художествен текст с конкретна дидактическа задача.
2013 21 МАЙ
 
Изпитът по БЕЛ след седми клас е в два модула. Първият модул е НВО под формата на тест с 25 въпроса. Вторият модул включва преразказ върху неизучаван художествен текст с конкретна дидактическа задача.
2012 21 МАЙ
 
Изпитът по БЕЛ след седми клас е в два модула. Първият модул е НВО под формата на тест с 25 въпроса. Вторият модул включва преразказ върху неизучаван художествен текст с конкретна дидактическа задача.
2011 27 МАЙ
 
Изпитът по БЕЛ след седми клас е в два модула. Първият модул е НВО под формата на тест с 25 въпроса. Вторият модул включва преразказ върху неизучаван художествен текст с конкретна дидактическа задача.
2010 27 МАЙ
 
Изпитът по БЕЛ след седми клас е в два модула. Първият модул е НВО под формата на тест с 25 въпроса. Вторият модул включва преразказ върху неизучаван художествен текст с конкретна дидактическа задача.
ПРИЕМ ЗА 2015/2016 Г.
2015 07 МАЙ
Срокове съгласно Наредба № 11

 

Подаване на заявления за полагане на изпити: от 07.05. до 13.05. 2015 г.

2015 20 МАЙ
Срокове съгласно Наредба № 11

Външно оценяване и изпит по български език и литература (първи и втори модул)

2015 03 ЮНИ
Срокове съгласно Наредба № 11

 

Обявяване на оценките:
до 03.06.2015 г.

2015 16 ЮНИ
Срокове съгласно Наредба № 11

Подаване на документи за I етап на класиране:
от 16.06. до 19.06.2015 г.

2015 25 ЮНИ
Срокове съгласно Наредба № 11

Обявяване на списъците с приетите на I етап на класиране:
до 25.06.2015 г.

2015 26 ЮНИ
Срокове съгласно Наредба № 11

Записване на приетите на I етап на класиране:
от 26.06. до 30.06.2015 г.