ТЕСТ

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ СЛОЖНО СЪСТАВНО С ПОДЧИНЕНО ПОДЛОЖНО ИЗРЕЧЕНИЕ? СЛОЖНА ЛИ Е НЕГОВАТА ПУНКТУАЦИЯ?

Прочетете текста!

В нашата страна има забележителни паметници на коне (1). Известно е, че тракийците обожествявали това красиво животно, изобразено върху 1500 великолепни оброчни плочи* (2). Сред археолозите това изображение на бог Херос е познато като Тракийския конник (3). Който е любител на историческите паметници, ще забележи специфичните детайли (4). Съпровождан най-често от куче, срещу което стои лъв, конникът е представен в движение (5). Любопитно е, че най-величественото скално изображение по нашите земи - скалният релеф Мадарски конник, е с подобен мотив (6). Ездачът, изсечен в естествена големина, е възседнал оседлан кон, като държи в лявата си ръка поводите, а с дясната е забил копието си в повален лъв (7). Впечатляващо е, че зад гърба на коня тича куче (8). Който е запознат със споровете, знае за противоречивото мнение на изследователите (9). Според едни, релефът изобразява ловна сцена, а според други - триумфиращ български владетел от VIII век (10).

Речник:
Оброчни плочи - антични глинени или каменни плочи с релефно изображение на бо­жество; свързани са с ритуал-обещание, обет към божеството.

1. Посочете кои изречения са сложни съставни с подчинено подложно изречение.
1, 5, 6, 7, 8;
2, 4, 6, 8, 9;
2, 3, 6, 8, 9;
1, 2, 5, 6, 7.

2. Как да разпознаем кога изречението е сложно съставно с подчинено подложно?
ако подчиненото изречението може да се замени със синтактичен синоним;
ако подчиненото изречение е косвен въпрос;
ако подчиненото изречение може да се замени с едно от местоименията той, тя, то, те;
ако подчиненото изречение заема втора позиция.

3. В каква последователност трябва да протече процесът на разпознаването на сложното съставно изречение с подчинено подложно?

1. заменяме подчиненото изречение с дума или словосъчетание, които са негови синтактични синоними.
2. четем изречението.
3. анализираме коя част от него започва със съюз да или че, с форма на относителното местоимение който или с въпросителна дума.
4. заменяме синтактичния синоним с лично местоимение той, тя, то, те.

1, 2, 3, 4;
2, 3, 1, 4;
2, 4, 3, 1;
2, 3, 4, 1.

4. Посочете кое изречение е сложно съставно с подчинено подложно.
От митологията е известно защо гълъбът е наречен птица на мира.
Древни легенди разказват как римският бог на войната Марс открил в бойния си шлем гълъбица, която мътела яйцата си.
Гълъбът станал причина да не се състои една война.
Според библейския мит за Потопа, гълъбът донесъл на Ной в човката си маслинова клонка - доказателство, че наблизо има земя.

5. Посочете кое изречение е сложно съставно с подчинено подложно.
Известна е голямата творба на видния испански художник Пикасо
"Гълъбът на мира", изложена в представителната сграда на ЮНЕСКО в Париж..
В унгарския град Дунайварош 150 ме­тални гълъба красят 18-метровия паметник, издигнат по случай 25-годишнината от създаването на града, и символизират стремежа на човека за мир на Земята. .
Който е живял в Англия, е виждал бронзов паметник на гълъб.
Гълъбът спасил през 1242 г. английска подводница, като отнесъл съобщение за авария в двигателя й, причинена от немска дълбоководна бомба.

6. Посочете кое изречение е сложно съставно с подчинено подложно.
В американския град Солд Лейк се издига 5-метрова гранитна колона, на върха на която от камък е изсечено земното кълбо с две чайки.
Този интересен паметник е построен от първите заселници, чиито посеви били нападнати от безброй скакалци.
Доказано е, че чайките са големи любители на всякакви насекоми.
Посевите на заселниците били спасени от чайките, които изтребили скакалците.

7. Посочете кое изречение е сложно съставно с подчинено подложно.
Посетителите на Бостън с изненада мо­гат да съзрат известния в цяла Америка памет­ник на врабчето
Любопитно е как лакомото врабче стана­ло любимец на жителите на известния център на щата Масачузетс.
Лакоми гъсеници унищожили тревата, листата на дърветата, навлезли в зеленчуковите градини и в посевите.
Тогава се намесили врабчетата, които за кратко време се справили с опасните нашественици.

8. Кога се пише запетая в сложно съставно с подчинено подложно изречение?
когато подчиненото изречение е въведено с въпросителни думи;
когато подчиненото изречение е въведено с наречие пред форма на относителното местоимение който;
когато подчиненото изречение е въведено с наречие пред въпросителна дума;
когато подчиненото изречение е въведено с форма на относителното местоимение който.

9. Кога не се пише запетая в сложно съставно с подчинено подложно изречение?
когато подчиненото изречение е въведено със съюза да;
когато подчиненото изречение заема първа позиция;
когато подчиненото изречение е въведено с форма на относителното местоимение който;
когато подчиненото изречение е въведено със съюза че.

10. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
Който е виждал санбернарските кучета не може да не се е възхищавал от тяхната всеотдайност.
Интересно е да се знае как тези кучета са се появили в Европа.
Известно е, че санбернарите са внесени в Европа от Александър Македонски.
Забавно е как при срещата си със завоевателя един индийски махараджа изразил своята благодарност.

11. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
Който се интересува от живота на кучетата спасители, познава лидерството на немската овчарка.
Че овчарката лесно се вмества в малък хеликоптер е от особена важност при спасителните акции.
Беше безкрайно любопитно, че 20 души спасители откриха затрупан от лавина човек за 4 часа, докато овчарката и нейният водач нап­равиха това за 12 минути.
Забележително е, че немската овчарка умее да се справя дори с дълбокия сняг.

12. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
Ясно е, че старите оръжия трудно улучвали пощенски гълъб.
Да дресираш сокол за преследване на пощенски гълъб не е трудно.
Било открито как да бъдат предпазени бе­лите вестоносци с помощта на торбичка-свирка.
Остроумно е да използваш звука на въздушната струя за сплашване на соколите.

13. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
От исторически документи е известно, че руският цар Петър I имал куче за свръзка с военачалниците си.
Удивително е, че кучето на царя занасяло заповедите и връщало сведения за бойната обстановка.
Разказва се как собственик на високопланински хотел в Швейцария използвал с помощта на лифта санбернар за куриер.
Че на шията на санбернарите се завър­зват аптечки за оказване на първа помощ или бутилки с ром за загряване е говорено много.

14. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
Не може да се каже с точност как и къде е възникнала конската поща.
Прието е, че за първи път пощенски коне са били използвани в Персия при цар Кир.
Който бил авантюрист по природа в средата на XIX век в Америка ставал пощенски куриер на известния „Пониекспрес”
.
Който обичал да рискува живота си, трябвало да сменя 119 пъти коня си (според броя на пощенските станции).

15. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
Трябвало е да се преодолеят 3200 км за осем дни, и то при лоши пътища.
Всеизвестно е, че пощальоните ездачи и пощенските дилижанси били преследвани от банди разбойници.
Който дръзвал да пътува с пощенски дилижанс никога не е знаел, как ще завърши това пътуване
.
Разбираемо е, че конската поща била използвана до опъването на първите телеграфни жици.

16. Поправете пунктуацията! В кой ред допуснатата грешка е свързана с пунктуацията на сложно съставно с подчинено подложно изречение?
На човечеството е известно отдавна че делфините са спасители на удавници и изпаднали в беда хора.
Често делфини са отвеждали лодки на рибари до място на богат улов на риба а са и спасявали хора от хищните акули.
Делфините са превеждали кораби през опасни места за да не се разбият в подводни скали.
Това обяснява защо удивителният морски бозайник - делфинът е увековечен в редица паметници

17. Поправете пунктуацията! В кой ред допуснатата грешка е свързана с пунктуацията на сложно съставно с подчинено подложно изречение?
Известна е поразителната история на легендарния делфин Джек в Нова Зеландия безкористно служил на хората.
Който иска да разбере историята научава как от 1871 г. Джек в продължение на 22 години посрещал корабите и ги превеждал като лоцман през опасните плитчини.
Благодарните новозеландски моряци и пътници издигнали монументален паметник на делфина Джек на един от крайморските булеварди в Уелингтън.
На постамента на паметника е издълбан надпис за този удивителен делфин превърнал се в любимец на острова.

18. Поправете пунктуацията! В кой ред допуснатата грешка е свързана с пунктуацията на сложно съставно с подчинено подложно изречение?
Всички знаят че това не е единственият паметник на делфин в Нова Зеландия.
Жителите на рибарското селище Опонони, издигнали през 1957 г. паметник на делфина Оподжек (Опо).
Опо не се страхувал от хората, по цял ден играел с децата носел ги на гърба си.
Очевидно е, защо делфинът Опо станал популярен фото- и филмов герой на острова.

19. Поправете пунктуацията! В кой ред допуснатата грешка е свързана с пунктуацията на сложно съставно с подчинено подложно изречение?
Вероятното, най-много паметници са построени на коня.
Те могат да се видят в почти всички столици и по-големи градове по света.
Ясно е, защо в повечето случаи конете са възседнати от видни пълководци и владетели.
Увековечаването на лидерите олицетворяващи величие и могъщество обикновено било царска привилегия.

20. Поправете пунктуацията! В кой ред допуснатата грешка е свързана с пунктуацията на сложно съставно с подчинено подложно изречение?
Изключително много паметници са издигнати на кучето поради многократно доказаната му привързаност всеотдайност и вярност.
В Северна Аляска е построен бронзов паметник на кучето Бари спасило от епидемия жителите на селцето Ном .
За всички било очевидно че човек не може да стигне през снега до отдалечения на 300 км град.
На връщане от града с последни сили Бари преодолявайки умората, донесъл завързания на гърба му спасителен серум.