ТЕСТ

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ СЛОЖНОТО СЪСТАВНО С ПОДЧИНЕНО ОПРЕДЕЛИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ? СЛОЖНА ЛИ Е НЕГОВАТА ПУНКТУАЦИЯ?

Шафранът, царят на подправките, продължава да обещава бърза печалба (1)! И днес думата има привкус на приказни светове и екзотика (2). Гастрономическото удоволствие, което в миналото е било по-скъпо от златото и за което хората са рискували живота си, винаги е означавало проява на лукс и изтънчен кулинарен вкус (3). Защото цената на малките изсушени жълти тичинки на лилавия минзухар е изключително висока—8 750 марки на килограм, получена в резултат от обработването на 200 000 цветчета (4). Причината за високата стойност на шафрана се дължи на факта, че засаждането на красивото цвете и преработката на реколтата от него се извършва ръчно (5).
За Испания шафранът, подобно на розата за България, е емблематичен символ на страната (6). Отглежда се предимно в романтично обвързаната с образа на Дон Кихот обширна равнина Манча, разположена в подножието на верига от хълмове, по чиито била се виждат вятърни мелници (7). Спокойствието тук се нарушава само в края на октомври, когато се събира реколтата от шафран (8). В ранни зори от селото Консуегра излизат мъжете и жените с кошници, които те пълнят с нежните цветове на лилавия омайник (9). Необходима е удивителна сръчност на ръцете за получаване на вълшебния екстракт и воля за борба на човека с природата, защото прекрасното есенно цвете, което разцъфва с изгрева на слънцето, следобед умира (10).

Речник:

Екзотика - 1. Сбор от характерни черти на далечни, предимно южни страни. 2. Прен. Необикновеното, чудноватото за една страна.
Екстракт - Т. Хим. Вещество, извлечено по химичен начин от растителни или животински тъкани. 2. Фарм. Лекарство, получено от сгъстени или изсушени сокове на лечебни растения.

1. Посочете кои изречения в текста са сложни съставни с подчинено определително изречение.
1, 6, 7, 8;
2, 4, 9, 10;
3, 5, 7, 9;
1, 5, 6, 7.

2. Кое изречение е сложно съставно с подчинено определително?
вид изречение, което пояснява подлог, допълнение или обстоятелствено пояснение от главното изречение;
вид изречение, което пояснява подлог, допълнение или обстоятелствено пояснение от главното изречение, както именната част от съставно именното сказуемо;
вид изречение, което пояснява именна част от съставно именно сказуемо в главното изречение;
вид изречение, което пояснява име от главното изречение.

3. В каква последователност трябва да протече процесът на разпознаването на сложното съставно изречение с подчинено определително?

1. Установяваме, че подчиненото изречение изцяло може да се замени с формите на думите този или такъв.
2. Заменяме подчиненото изречение с формите на думата този (тази, това, тези) или с формите на думата такъв (такава, такова, такива).
3. Четем изречението.
4. Откриваме подчиненото изречение в него, свързано с относително или въпросително местоимение, с частицата дали или с подчинителните съюзи че, да.

1, 2, 3, 4;
3, 2, 4, 1;
3, 2, 1, 4;
3, 4, 2, 1.

4. С кои думи трябва да замените изцяло подчиненото изречение в примера, за да докажете, че то представлява сложно съставно с подчинено определително изречение?
Жълтият минзухар, чиито цветове и тичинки също се използват като подправка в сладкарството и като оцветител на тъкани, няма толкова голямо приложение като лилавия си събрат в кулинарията и в текстилната промишленост.

какъв, този;
този,такъв;
такъв, какъв;
той, него.

5. Кой пример съдържа сложно съставно с подчинено определително изречение?
От векове растението се бере и обработва по един и същ начин, тъй като нежните цветове не позволяват да се използват машини.
Отглеждането на минзухара изисква истинско себеотдаване, защото растението е крайно нежно и капризно.
Изгряването на слънцето е знак, че трябва да се работи с бързина, сръчност и прецизност.
Хората застават разкрачени над цветните лехи, навеждат се ниско до земята, отрязват внимателно цветовете и ги поставят в кошници.

6. Кой пример съдържа сложно съставно с подчинено определително изречение?
Работи се изключително внимателно, защото шафранът не бива да се смачка.
От всяка луковица израстват две или три растения, което означава между четири и девет цвята.
Полетата постоянно се плевят и работата започва още от пролетта.
Ако през зимата температурите спаднат под 10 °С, луковиците умират.

7. Кой пример съдържа сложно съставно с подчинено определително изречение?
Бързина и прецизност са качествата, които се изискват при откъсването на тичинките от лилавите цветове.
Домовете заприличват на цветна приказка, защото берачите изсипват от кошниците си море от минзухари по пода на цялата къща.
Всички членове на семейството сяда, около кухненската маса и всеки къса с възможно най-голяма бързина трите вълшебни тичинки от бързо умиращия цвят.
Ако няма достатъчно сръчни ръце, за да свършат работата, преди набраната за деня реколта да се развали, се викат на помощ съседите.

8. Кой пример съдържа сложно съставно с подчинено определително изречение?
Дъждовната зима и сухото лято са условието да се развият корените, дали живот на шафрана от лилава красота.
Лакомите луковици изтощават земята за четири години, а реколтата е най-голяма на третата от тях.
В края на цикъла селяните изваждат през май и юни луковиците от почвата, която е готова да си почива от омайните хищници цели дванадесет или петнадесет години.
Ненаситните луковици се пренасят върху нова площ, а на тяхно място се засаждат далеч по-непретенциозни и по-прозаични представители на растителния свят.

9. Кой пример не съдържа сложно съставно с подчинено определително изречение?
Цветовете, които не могат да бъдат обработени достатъчно бързо, се разстилат в плевнята.
Тук, върху сеното, се получава истинска поляна от суха трева и бавно умиращи цветя, които създават илюзия за огромна икебана.
Необработените цветчета съхнат в про­дължение на около три месеца, преди да се пристъпи към тяхната обработка.
Полученият от сухите цветчета шафран, чието качество е по-ниско, носи па­рична загуба на селяните.

10. Кой пример не съдържа сложно съставно с подчинено определително изречение?
Последната процедура при обработката на реколтата от своевременно отделените тичинки е тяхното сушене, което продължава около час.
Тичинките, които са поставени в дълбок гевгир, се държат върху пламък и се разклащат постоянно над източника на топлина.
На всички е познато изискването тичинките да не се хващат с пръсти поради лесното им пречупване.
Изсушен, шафранът губи около 80 % теглото си, но характерният му вкус, наподобяващ малко на горчив мед, се усилва.

11. Кой пример не съдържа сложно съставно с подчинено определително изречение?
Поставянето на изсушената реколта на бяла кърпа и след това в пластмасова торба е задължително условие шафранът да запази цвета и аромата си.
Обработената стока от около 15 000 кг. изсушени тичинки поема към различните краища на света чрез посредничеството на големите испански фирми, които се занимават търговията на шафран.
Жителите на Консуегра - лидери в отглеждането на вълшебната подправка, отбелязват с весел празник края на събирането на шафрана, чиято кулминация е състезание по късане на тичинки.
Момичето, което е спечелило състезанието, бива провъзгласено за Кралица на шафрана.

12. Кой пример не съдържа сложно съставно с подчинено определително изречение?
Българската роза, която също като шафрана има азиатски произход, се бере ранни зори, преди изгрева на слънцето.
Две различни култури дължат световната си екзотична популярност благодарение на различни растителни видове, чиято прародина е една и съща.
Подобно на шафрана, производството на розово масло е свързано с обработката на тонове цветолистчета, от които се получава вълшебен балсам.
Българското розово масло, подобно на изумителната подправка шафран, конкурира цената на златото на световния пазар.

13. Поправете пунктуацията! В кой пример е нарушена пунктуацията на сложно съставно с подчинено определително изречение?
Във всички времена шафранът се е отглеждал и използвал там където е имало култивирани цивилизации.
Само аристокрацията е била способна да оцени кулинарните качества на шафрана заплащайки лукса с твърде високата му цена.
За първи път шафранът се споменава папирус около 1600 г. пр. Христа а в Соломоновата „Песен на песните” от Стария Завет и в Омировата „Илиада” се възхваляват ароматичните и лечебни качества на подправката.
В Римската и Отоманската империя и във Великата империя на монголите широко се използва скъпоценната под­правка която е била привилегия на богатите съсловия.

14. Поправете пунктуацията! В кой пример е нарушена пунктуацията на сложно съставно с подчинено определително изречение?
През класическата античност дамите оцветявали с шафран дрехите си и дори пълнели с вълшебната подправка възглавниците си. .
Екстравагантните римляни парфюмирали с шафран въздуха и пиели вълшебния екстракт, като укрепващ и възбуждащ чай.
През Х век маврите донесли шафрана в Испания която днес е основен произ­водител на ценния продукт.
Още от дълбока древност хората изпитвали изкушението да фалшифицират ценната стока и затова във Венеция - главна борса на шафрана била създадена специ­ална служба за надзор на търговията с ек­зотичната подправка.

15. Поправете пунктуацията! В кой пример е нарушена пунктуацията на сложно съставно с подчинено определително изречение?
Фалшификаторите през XV в. завършвали своя земен път на позорната клада заедно с некачествената си стока.
Търговците проявявали странна изобретателност - смесвали шафрана с червен пипер с цветове на магарешки бодил и дори с влакна от месо.
Съвременният търговец чийто нюх е безпогрешен бързо преценява качеството на предлаганата стока.
Купуването и продаването на шафран е една от най-любопитните атракции предлагани на света от венецианския пазар.

16. Поправете пунктуацията! В кой пример е нарушена пунктуацията на сложно съставно с подчинено определително изречение?
За предпочитане е, да се купуват изсушени тичинки със светлооранжев цвят без бели ивици и петна.
Истинската подправка има качеството, да придава на храната специфичен аромат и яркожълт цвят.
Опитният купувач не само ще гледа цвета но ще помирише и дори ще вкуси от предлаганата стока.
Неопитният консуматор твърде лесно може да бъде измамен от имитациите получени в резултат от възможностите на съвременната химия.

17. В кое изречение не е допусната граматична грешка?
Минзухарът, които цветове се съби­рат за две-три седмици през октомври, е главното препитание на селяните.
От шест до седем часа са необходими за един опитен работник, който може да набере количеството от 200 000 цвята, необходими за кг подправка.
Един килограм шафран, за когото производителят получава едва 960 марки, на пазара струва 8 750 марки.
За пакетче, което съдържание е 0,375 г подправка, клиентът плаща 260 марки.

18. В кое изречение не е допусната граматична грешка?
В преработката на шафрана участват всички жители на Консуегра - от децата до старците, които пръсти привикват или са свикнали да се докосват до минзухара.
Грубите пръсти на мъжете с необичайна нежност отделят една по една трите тичинки, които торбички съдържат скъпоценния прашец.
Едва ли жените на селцето Консуегра получават същите ласки, с които ръцете на мъжете даряват доходоносните есенни цветя
.
Но затова пък всеки мъж се надпреварва да спечели сърцето на Кралицата на шафрана, която бързина на ръцете е приз­ната от всички жители на испанското село.

19. В кое изречение е допусната граматична грешка?
Мъжът, който пристигна уморен от полето, внимателно изсипа цяла грамада от нежно лилави цветчета.
Обработването на минзухара, който е едно от най-капризните цветя, започва веднага след беритбата
.
Лилавият природен феномен, от когото се получава скъпата подправка, краси градините и парковете на европейците.
Само в испанската равнина Манча качествата на тичинките на минзухара, който е култивиран като селскостопанско растение, са най-големи..

20. В кое изречение е допусната граматична грешка?
Селяните с тревога следят времето, които капризи са подвластни само на субтропичната природа на равнината Манча в Испания.
Култивираното растение, което противно на диворастящото е топлолюбиво, не обича снеговита зима, а предпочита нейната дъждовност, сухите летни денонощия и рохкавата пръст, предвестници за богата реколта от минзухари.
Името на подправката шафран, с което арабите от векове са наричали минзухара - билка на Слънцето, на любовта и на магията - за европееца символизира незаинтересованост, унижение, отказване, отричане от нещо.
Примес от различни културни вкусове, шафранът магнетично сближава Изтока със Запада с неповторимото усещане за екзотика, романтика и непознати удоволствия.