ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА

ТЕСТ 1 - БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР

Изберете верния отговор от падащото меню!
Не маркирайте нищо в дясното поле!

  1. Фолклорът е:
 
  2. Фолклорните произведения имат различни варианти, защото:
 
  3. Не са фолклорни произведения:
 
  4. Бъдни вечер се празнува:
 
  5. Бъдникът е:
 
  6. Благословиите са израз на:
 
  7. "Станенин" е:
 
  8. Коледарите са:
 
  9. Броят на постните ястия на трапезата за Бъдни вечер е:
 
10. Бъдникът е:
 

Когато попълните десетте отговора, натиснете бутона Край. Ще видите резултата и точките, които сте събрали. Ако сте посочили грешни отговори, те ще бъдат отчетени като брой неверни спрямо верните и няма да бъдат маркирани с отметка в квадратчето вдясно след въпроса.

Опитайте пак, докато не постигнете резултат 10/10

Успех!