5 КЛАС

В страницата по български език и литература за 5 клас на образователния сайт My School BEL е поместен най-важният учебен материал за 5 клас! Обхванати са всички теми от учебния план по български език и литература.
Произведенията по литература са представени с информация за героите, жанра, основните символни образи и мотиви.
Граматичните правила са допълнени с примери за по-бързо запомняне.
Страницата осигурява задълбочена и познавателна подготовка, с цел постигане на високи резултати.

 

АУДИОБИБЛИОТЕКА

АУДИО-БИБЛИОТЕКА

 

Използвайте бутоните и на Audio Player, за да изберете съответния audio-файл от Playlist.

Изчакайте Audio Player да зареди!
Стартирайте audio-файла с бутон

 

PLAYLIST

audio 1 - Произход на света и боговете
audio 2 - Раждането на Зевс
audio 3 - Зевс сваля Кронос
audio 4 - Олимп
audio 5 - Елин Пелин, "Косачи"
audio 6 - Тримата братя и златната ябълка

audio 7 - Тримата братя... (драматизация)

audio 8 - Ела се вие, превива (родопска)
audio 9 - Ела се вие, превива
audio 10 - Йордан Радичков, "Игра на врабчета"
audio 11 - Златното момиче - народна приказка
audio 12 - Котаракът в чизми (драматизация)
audio 13 - Андерсен - „Грозното патенце“
audio 14 - Даваш ли, даваш, Балканджи Йово

 

 

 •  

       Речева ситуация
       Предмет и тема на текста
       Предметът на общуването и глаголите в текста
       Цел на общуването
       Условия на общуването
       Морфемите - строители на думата
       Форми на думата
       Промяна на звуковете. Променливо „я“
       Промяна на звуковете. Промени със звука „ъ“
       Значение на думата
       Видове думи според звуковия им състав и лексикалното им значение
       Изречението и думите
       Граматика на езика
       Главни части на изречението
       Съставно сказуемо
       Допълнение
       Обстоятелствено пояснение
             Наречие. Видове
             Наречие. Степенуване                             
             Наречие. Упражнение                              
       Определение
       Видове определения
       Частите на изречението и личното местоимение
       Частите на изречението и въпросителното, относителното и показателното местоимение
       Еднородни части на изречението

 •  

  ТЕСТОВЕ

  ТЕСТ 1, Синоними
  ТЕСТ 2, Наречие и числително име
  ТЕСТ 3, Наречие и числително име
  ТЕСТ 4, Обобщителен тест

   

  УПРАЖНЕНИЯ

  Упражнение - 1, Главни части на изречението
  Упражнение - 2, Второстепенни части на изречението

 •  

       РАЗДЕЛ I: СВЕТЪТ И ЧОВЕКЪТ; ЧАСТ I: МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ ЗА СЪТВОРЕНИЕТО

       РАЗДЕЛ I: СВЕТЪТ И ЧОВЕКЪТ; ЧАСТ II: ФОЛКЛОРНИ ПРЕДСТАВИ ЗА СВЕТА

       РАЗДЕЛ II: ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР; ЧАСТ I: СЛЪНЧЕВ-ЛУНЕН КАЛЕНДАР

       РАЗДЕЛ II: ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР; ЧАСТ II: СЕМЕЕН КАЛЕНДАР

       РАЗДЕЛ III: ЧОВЕКЪТ И ОБЩНОСТТА

 •    

  ПРЕЗЕНТАЦИИ НА УРОЦИ ПО ЛИТЕРАТУРА В 5 КЛАС

  СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА В ПРЕДСТАВИТЕ НА ДРЕВНИТЕ ГЪРЦИ
  Една презентация на Диана Стоянова, СОУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Хасково, пупликувана в мрежата на учителите новатори.
  СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА СПОРЕД БИБЛЕЙСКИЯ МИТ
  Една презентация на Диана Стоянова, СОУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Хасково, пупликувана в мрежата на учителите новатори.
  ПЪРВОРОДНИЯТ ГРЯХ
  Грехът на Адам и Ева и изгонването им от Едемската градина.
  ИМИР - ЛЕДЕНИЯТ ВЕЛИКАН
  Една презентация на Диана Стоянова, СОУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Хасково, пупликувана в мрежата на учителите новатори.
  ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА - БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПРИКАЗКА
  Запознайте се със съдържанието на приказката по епизоди.
  Една презентация на Илиана Тотева, ОУ "Никола Вапцаров", Хасково
  СЛЪНЦЕТО И ЛУНАТА - ЕВРЕЙСКА НАРОДНА ПРИКАЗКА
  Презентацията е разработена и публикувана от Емилия Неделчева в мрежа на учителите новатори.
  СЛЪНЧЕВ И ЛУНЕН КАЛАЕНДАР
  ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ
  (Бъдни вечер, Коледа, Рождество Христово)
  ЗИМЕН ОБРЕДЕН ЦИКЪЛ
  Една презентация на Елена Вързилова, Езикова гимназия "Иван Вазов", Пловдив, пупликувана в мрежата на учителите новатори.
  КОЛЕДА
  Една презентация на Диана Стоянова, СОУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Хасково, пупликувана в мрежата на учителите новатори.
  РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
  Една презентация на Цвета Гергова
  ПРОЛЕТЕН ОБРЕДЕН ЦИКЪЛ
  Една презентация на Елена Вързилова, Езикова гимназия "Иван Вазов", Пловдив, пупликувана в мрежата на учителите новатори.
  ЛЕТЕН ОБРЕДЕН ЦИКЪЛ
  Една презентация на Елена Вързилова, Езикова гимназия "Иван Вазов", Пловдив, пупликувана в мрежата на учителите новатори.
  ЕСЕНЕН ОБРЕДЕН ЦИКЪЛ
  Една презентация на Елена Вързилова, Езикова гимназия "Иван Вазов", Пловдив, пупликувана в мрежата на учителите новатори.
  СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ
  Аудиоразказ за светеца
  СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ
  Урокът, посветен на св. Георги, е предназначен за ученици от 5 клас, замислен, композиран и осъществен от Руска Тошева.
  СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ
  Една презентация на Елена Вързилова, Езикова гимназия "Иван Вазов", Пловдив, пупликувана в мрежата на учителите новатори.
  СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ
  Една презентация на Елена Вързилова, Езикова гимназия "Иван Вазов", Пловдив, пупликувана в мрежата на учителите новатори.
  ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ЧУЖДИТЕ НАРОДИ
  Ислям. Байрям.
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Прочит на приказката. Аудио.
  СЪЧИНЕНИЕ ПО НАБЛЮДЕНИЕ
  Как да се справим с този вид ученически текст.
  СЪЧИНЕНИЕ ОПИСАНИЕ 1
  Как да се справим с този вид ученически текст.
  СЪЧИНЕНИЕ ОПИСАНИЕ 2
  Как да се справим с този вид ученически текст.
 •    
      Старогръцка митология - ТЕСТ 1 (обобщителен тест)
      Старогръцка митология - ТЕСТ 2 (обобщителен тест)
      Митове за сътворението на света (обобщителен тест, презентация MS Power Point)
      Древногръцки, библейски, скандинавски и арменски митове (обобщителен тест)
      Български фолклор - ТЕСТ 1 (обобщителен тест)
      Български фолклор - ТЕСТ 2 (обобщителен тест)
      Фолклорни представи за сътворението на света (обобщителен тест, презентация MS Power Point)
      Фолклорни представи за света (обобщителен тест, презентация MS Power Point)
      Фолклорен празничен календар 1 (обобщителен тест, презентация MS Power Point)
      Фолклорен празничен календар 2 (обобщителен тест, презентация MS Power Point)
      Фолклорен празничен календар 3 (обобщителен тест, презентация MS Power Point)
          Що е то? (мултимедийна игра, презентация MS Power Point)
      Човекът и общността - 1 (обобщителен тест, презентация MS Power Point)
     Човекът и общността - 2 (обобщителен тест, презентация MS Power Point)
     Тримата братя и златната ябълка (тестови задачи)


 •  

  Митът като културен феномен
  Библейският мит за сътворението на света
  Скандинавският мит за ледения великан Имир
  В какво вярват ромите? Легенда за Рома.
  Основи на еврейската религия. Темата за сътворението на света в "Слънце и Луна"
  Българска народна митология - 1
  Българска народна митология - 2
  Елин Пелин - Косачи (примерен вариант за сбит преразказ)
  Кирил Христов - "Пролетен празник"
  Български народни предания и легенди
  Български народни пословици и поговорки
  Битови народни песни
  Два са бора ред поредом расли
  Битови народни приказки
  Обредни народни песни
  Неизменната красота на българската девойка в песента "Славки си рожба не трае"
  Митически народни песни
  Мотивът за вградената невяста в песента "Троица братя града градяха"
  Христо Матанов - Крали Марко между историческата реалност и митологията
  Крали Марко - борец срещу злото и неправдата
  Вълшебни народни приказки
  Тримата братя и златната ябълка
  Златното момиче
  Пътят към човешката нравственост в приказката "Гъсарката на кладенеца"
  Нравствените послания на приказката "Гъсарката на кладенеца"
  Превратностите на човешката съдба в приказката "Котаракът в чизми"
  Грозното патенце - приказка за красивото превъплъщение
  Грозното патенце (есе) - 1
  Грозното патенце (есе) - 2

 •    

  ПРИМЕРНИ МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИ ПО ЛИТЕРАТУРА В 5 КЛАС

  Урокът по литература
  Разработка на урок по литература за 5 клас на тема „Календари и празници”, Изготвил: Кръстина Руменова Кърова, Българска филология, редовно обучение, III курс
  Разработка на урок по литература за 5 клас на тема „Златната мома”, Изготвил: Елеонора Велева - учител по БЕЛ при СОУ „Св. княз Борис І”, с. Старцево общ. Златоград, обл. Смолян
  Обобщителен урок по литература в 5 клас, Изготвил: Милена Иванова
     
     


 

 

 
 

Tyxo.bg counter

  Copyright © 2014 My School BEL | Designed by "Dimitrov & Son Studio"