ТЕМИ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

ТЕСТОВЕ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9-12 клас
КГ
ДЗИ
ВУЗ
ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ

ТЕМИ ЛИТЕРАТУРА 8 КЛАС

ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

"ПОМНИШ ЛИ...", "СКРИТИ ВОПЛИ"

виж >>> Димчо Дебелянов. Припомнянето на завръщането (Росица Нанкова)
виж >>> Димчо Дебелянов - Констанин Гълъбов (Истината на поета. Мит и мироглед. Образен свят, контрасти и драматизъм. Хиперболизъм на чувствата. Мелодия на душата.)
виж >>> Елегии за незавръщането. Модуси на трансцендентното в поезията на Димчо Дебелянов (Огнян Ковачев)
виж >>> Дебеляновият модернистичен проект за човека и света (Людмила Берковска)
виж >>> Човекът между спомена, мечтата и реалността (ЕСЕ)
виж >>> "Домът" и "Пътят" в елегичното изживяване на мечтата спомен (ЛИС - "Помниш ли, помниш ли...")
виж >>> Споменът - сън (ЛИС - "Помниш ли, помниш ли...")
виж >>> Копнежът по родното (ЛИС - "Скрити вопли")
виж >>> Образът на родното - скрит вопъл на духа (ЛИС - "Скрити вопли")
виж >>> Търсеният пристан на родния дом (ЛИС - "Скрити вопли")
виж >>> Споменът-мечта в елегията на Д. Дебелянов "Скрити вопли" (ЛИС)
виж >>> Пътят и споменът в елегията на Д. Дебелянов "Скрити вопли" (ЛИС)
виж >>> "Скрити вопли" и "Помниш ли, ..." - елегии за родовите корени (ЛИС)
виж >>> Несбъднатите и невъзможни мечти в елегиите на Д. Дебелянов "Скрити вопли" и "Помниш ли, помниш ли" (ЛИС)
виж >>> Мотивът за невъзможното завръщане в елегиите на Дебелянов "Скрити вопли" и "Помниш ли, помниш ли" (ЛИС)