ТЕМИ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

ТЕСТОВЕ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9-12 клас
КГ
ДЗИ
ВУЗ
ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ

 

ТЕМИ ЛИТЕРАТУРА 11 КЛАС

ИВАН ВАЗОВ

 
  Може да използвате и материалите, поместени в
  мултимедийното помагало за ДЗИ по БЕЛ.
 

"ЕПОПЕЯ НА ЗАБРАВЕНИТЕ "
   виж>>> Милена Цанева - Априлската епопея в творчеството на Вазов
   виж>>> „Епопея на забравените” (коментар)
   виж>>> „Епопея на забравените” - Пътят към безсмъртието
   виж>>> Мит и история в „Епопея на забравените”
   виж>>> „Епопея на забравените” - вечно и трагично в духа на българина
   виж>>> Величие и трагизъм в „Епопея на забравените”
   виж>>> Величието и трагизмът на епохата в „Епопея на забравените”
   виж>>> Възхвала на народния героизъм в „Епопея на забравените”
   виж>>>
Елка Димитрова - Епопея на забравените: българската нация между високото и ниското си битие
   виж>>> Елка Димитрова - Водач и народ, човек и време, национално и общочовешко в "Епопея на забравените"
   виж>>> Личността, народът и историята в „Епопея на забравените”
   виж>>> Личност и свобода в „Епопея на забравените”
   виж>>> Елка Димитрова - Епопея на забравените: баладичните поражения: борбата между своя смисъл и безмислие
   виж>>> Никола Георгиев - От Хилендар до Шипка ( "Епопея на забравените" и нравствено-историческите ценности на Българското възраждане)
   виж>>> Снежана Великова, Страшимир Цанов - Паратекст и смисъл във Вазовата „Епопея на набравените“
   виж>>> „Епопеята” – патетична възхвала на героите на националноосвободителните борби
   виж>>> Проблемът за историческата памет в „Епопея на забравените”
   виж>>> „Епопея на забравените” - документ за българската самоличност
   виж>>> Личната саможертва - път към националното безсмъртие
   виж>>> Апостолската смърт на Левски - сакралност на българския дух
   виж>>> Левски - Апостола на свободата
   виж>>> Елегичен апотеоз на подвига в одата „Кочо”
   виж>>> „Кочо” - трагична поетична възхвала на българското духовно безсмъртие
   виж>>> Антония Велкова - Гайдаржиева - КОЧО или за тайното изкуство на чизмаря
   виж>>> Милена Цанева - "Кочо" или "Защитата на Перущица"
   виж>>> Вазовият прочит на перущенската битка
   виж>>> „Епопея на забравените” - „Паисий” (анализ)
   виж>>> Възрожденският подвиг на монаха Паисий
   виж>>> Николай Чернокожев - Тайнството на сътворяването (За "Паисий" на Вазов)
   виж>>> Владимир Петров - Одата "Паисий" на Иван Вазов
   виж>>> Радосвет Коларов - Между мрака и светлината (наблюдения върху одата "Паисий" на Иван Вазов)
   виж>>> Мария Герджикова - Стихотворението "1876" и неговото място в "Епопея на забравените"
   виж>>> Антоанета Алипиева - Индивидуалното лице на единението ("Бенковски" от Иван Вазов)

ПОЕЗИЯ
   виж>>> Образи на родното е поезията на Вазов
   виж>>> Обичта към България - основно чувство в поезията на Вазов
   виж>>> Величието в поезията на Вазов
   виж>>> Идеи за родината и родното в лириката на Вазов
   виж>>> Природата в лириката на Вазов
   виж>>> Верина Петрова - "При рилския манастир" (наблюдения)
   виж>>> „При Рилския манастир”
   виж>>> „Новонагласената гусла”
   виж>>> Българският език - опазена национална светиня
   виж>>> Борис Ангелов - "Език свещен на моите деди..."
   виж>>> „Българският език” и „На България” (анализ)
   виж>>> Румяна Йовева - И им сътвори вечна памет (наблюдения върху "Сливница" )
   виж>>> „Линее нащо поколение” и „Новото гробище над Сливница” (анализ)
   виж>>> Миряна Янакиева - "Линее нашето поколенье"
   виж>>> „Елате ни вижте” (анализ)
   виж>>> „Практическият человек” и „Средството да нямаш врагове”

"ЧИЧОВЦИ"
   виж>>> Ваня Колева - За живота и илюзията за живот (Речите на Странджата от "Немили-недраги" и на Фратю от "Чичовци")
   виж>>> Милена Цанева - Вазовите "Чичовци"
   виж>>> Мая Горчева - "Риториката на честта (бележки върху повестта на Иван Вазов "Чичовци")
   виж>>> Два незабравими образа от повестта „Чичовци”
   виж>>> „Чичовци” - художествена галерия от типове и нрави български
   виж>>> Предчувствието за свобода и антигероизма на Вазовите Чичовци
   виж>>> „Чичовци” - Психологията на робството
   виж>>> „Чичовци” - Свободата несподелен копнеж на човешката душа
   виж>>> Съдбата на Вазовите чичовци днес
   виж>>> Вазовите чичовци - различни и тъждествени
   виж>>> Вазовите чичовци от великото до смешното

"ПОД ИГОТО"
   виж>>> Бойко Пенчев - "Под игото" - метаезикови колебания
   виж>>> Георги Чобанов - Куртоазно-рицарският модел в романа "Под игото"
   виж>>> Милена Цанева - "Под игото" (жанрово-композиционни особености и идейно-емоционален патос)
   виж>>> Васил Балджиев - Критика върху "Под игото"
   виж>>> Георги Стаматов - „Под игото" - Из живота на българите между романтичното и еснафското
   виж>>> Малина Тонова - Митологизация на героичното начало в романа "Под игото"
   виж>>> Нешка Туртанска - Клетвите в „Под игото“ от Иван Вазов
   виж>>> „Под игото” - най-българската книга
   виж>>> Личностната проекция на човека върху фона на разделното време в романа „Под игото”
   виж>>> Романът „Под игото” в измеренията на героико-патриотичното
   виж>>> Буря и бунт в душата на българина от романа „Под игото”
   виж>>> Българинът и историята в романа „Под игото”
   виж>>> Българинът-възрожденец в романа „Под игото”
   виж>>> Духовното израстване на народа в романа „Под игото”
   виж>>> Духовното освобождаване на българина в романа „Под игото”
   виж>>> „Под игото” - енциклопедия на живота през Възраждането
   виж>>> Художествени измерения на българския национален характер в роман „Под игото”
   виж>>> Художественият поглед на автор и герои към историческото битие на времето в романа „Под игото”
   виж>>> Картината на игото, бунта и погрома в романа „Под игото”
   виж>>> Наблюдения върху образа на Кандов
   виж>>> Народът и водачите в романа „Под игото”
   виж>>> Нравственото израстване на българина в романа „Под игото”
   виж>>> Опиянената от светла надежда за свобода душа на българина в романа „Под игото”
   виж>>> Лудостта и пиянството в романа „Под игото
   виж>>> „Под игото” - възторжена прослава на героичната априлска епопея

"РАЗКАЗИ"
   виж>>> „Дядо Йоцо гледа”- Де българското? (Размисли върху разказа "Дядо Йоцо гледа") - София Тодорова
   виж>>> „Дядо Йоцо гледа” - Дядо Йоцо гледа Иван Вазов - Албена Хранова
   виж>>> „Дядо Йоцо гледа” - Горчивата усмивка на зрящия Вазов в разказа
   виж>>> „Дядо Йоцо гледа” - Християнската идея за изкуплението във Вазовия разказ
   виж>>> „Дядо Йоцо гледа” - Непреходните стойности на българското в разказа
   виж>>> „Дядо Йоцо гледа” - Вазовото прозрение за българското в разказа
   виж>>> „Дядо Йоцо гледа” - Духовният взор на българина
   виж>>> „Тъмен герой” - "На тъмни фантазии създанье мъгляво..." (наблюдения върху разказа "Тъмен герой") - Иван Велчев
   виж>>> „Тъмен герой” - Смутното време на ахтихумаността
   виж>>> „Кардашев на лов” - Кардашев срещу Кардашев (наблюдения върху разказа "Кардашев на лов") - Бойко Пенчев
   виж>>> „Кардашев на лов” - Галерия на образи и нрави в следосвобожденска София
   виж>>> „Иде ли” - Антивоенният патос на разказа
   виж>>> „Пейзаж” - Пътят към родното в нравствения размисъл на твореца
   виж>>> „Сладкодумен гост на държавната трапеза” - (анализ)
   виж>>> Георги Чобанов - Вазовият мит за Левски (налюдения върху разказа "Из кривините")
   виж>>> Реализъм и демократизъм в разказите на Вазов
   виж>>> Минало и настояще в разказите на Вазов

ОБЩИ ТЕМИ ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО НА ВАЗОВ
   виж>>> Иван Вазов - Патриарх на българската литература
   виж>>> Цветан Минков - Иван Вазов - (житейски и творчески път)
   виж>>> Огняна Георгиева-Тенева - Митологемите народ и цар във Вазовия исторически наратив
   виж>>> Цветан Ракьовски - Йовковите герои четат знаци, а Вазовите герои - книги
   виж>>> Войните на България през погледа на Иван Вазов
   виж>>> Извори за вярата на Вазов
   виж>>> Някои аспекти на националноисторическото. Одата „Левски” и други творби
   виж>>> Природата в творчеството на Вазов
   виж>>> Образът на родината в творчеството на Вазов
   виж>>> Отношението на Вазов към следосвобожденската ни действителност
   виж>>> Драматургичния свят на Вазов