ТЕСТ - ЙОРДАН ЙОВКОВ

 

1. В кой от разказите на „Старопланински легенди” Йордан Йовков описва гледката, която се вижда от родната му къща:

а) „Албена”;
б) „Индже”;
в) „Шибил”;
г) „Песента на колелетата”.

2. Кой сборник разкази на Йовков носи заглавието на първия разказ в него:

а) „Песента на колелетата”;
б) „Последна радост”;
в) „Вечери в Антимовския хан”;
г) „Старопланински легенди”.

3. „През чумавото” е разказ за:

Отбележете неверния отговор.
а) чумната епидемия;
б) силата на любовта;
в) хайдушкия живот;
г) разказ за семейството на хаджи Драган.

4. Как се казва дъщерята на Сали Яшар:

а) Рада;
б) Асие;
в) Божура;
г) Шакире.

5. „...много нещо беше видял, много нещо беше преживял, но едно беше ясно за него: с мъки, с нещастия е пълен тоя свят, но все пак има нещо, което е хубаво, което стои над всичко друго - любовта между хората.” С името на кой Йовков герой свързваме това прозрение:

а) Джапар;
б) Сали Яшар;
в) Моканина;
г) дядо Гуди.

6. Последните две реплики в разказа „Последна радост” - тази на полковника и офицерския кандидат за Люцкан („като че да би могъл да стане, отново би полетял срещу врага...” и „В последната минута той като че се е мъчил да откъсне това цвете!”) изразяват:

Отбележете неверния отговор.
а) две различни гледни точки за войната;
б) своебразен поглед в полето на мъртвите;
в) случаен разговор;
г) зависимостта между чиновете в армията.

7. Кой разказ не е от „Старопланински легенди”:

а) „Юнашки глави”;
б) „Най-вярната стража”;
в) „По жицата”;
г) „Кошута”.

8. Защо Йовков описва подробно как изглеждат каруците на Сали Яшар:

а) Те са търсеният „себап”.
б) Йовков обича красивото.
в) Внасят радост в живота.
г) Шакире ги харесва.

9. От кой цикъл разкази на Йордан Йовков е „Последна радост”:

Отбележете неверния отговор.
а) „Песента на колелетата”;
б) „Земляци”;
в) „Старопланински легенди”;
г) „Вечери в Антимовския хан”.

10. Какво продава Люцкан от разказа „Последна радост” на Йордан Йовков:

а) цигари и цветя;
б) бонбони и семки;
в) цветя, семки, фъстъци и лешници;
г) цветя, бонбони, лешници.

11. Кое цвете е „последната радост” в живота на Люцкан:

а) лале;
б) стрък бяла лайка;
в) червена роза;
г) хризантема.

12. „...И как беше пременена! Синя джанфезена рокля, елече от ален атлаз, пъстра божигробска престилка, сребърни пафти. А на шията й тежки нанизи, ред алтъни, ред рубета и махмудии...” Коя от Иовковите героини е облечена с котленско-жеравненска носия:

а) Божура;
б) Асие;
в) Рада;
г) Албена.

13. Шибил се променя, защото:

а) остава сам;
б) тежи му хайдутството;
в) открива любовта;
г) остарява.

14. Когато Шибил „сваля” от себе си оръжията „тежко и непотребно бреме”, той го прави защото:

Отбележете неверния отговор.
а) Повярвал е на думата на бея.
б) Иска да бъде различен.
в) Те са неговото минало.
г) Това е желанието на майка му.

15. „Индже” е разказ за:

Отбележете неверния отговор.
а) любовта и красотата;
б) греха и възмездието;
в) силата и юначеството;
г) вечното щастие.

16. Най-кратката графично отделена част в разказа „Индже” е, когато Гърбавото намира пушката. Тази част:

Отбележете неверния отговор.
а) представя за първи път Гърбавото;
б) има ролята на предсказание;
в) е незначителен елемент от конструкцията на разказа;
г) създава очакване.

17. В разказа „Индже” Йовков поставя проблема за:

Отбележете неверния отговор.
а) съдбата на отделния човек и на народа;
б) нравственото прераждане;
в) възмездието и изкуплението;
г) труда.

18. В кой разказ осмислянето на доброто и лошото променя героя:

а) „Шибил”;
б) „Последна радост”;
в) „Индже”;
г) „Песента на колелетата”.

19. Две пролети описва Йовков в разказа „Шибил”. Какво се случва с Шибил между тях:

Отбележете неверния отговор.
а) Хайдутите от дружината го изоставят.
б) Любовта му към Рада става най-важното в живота му.
в) „Всичкото имане”, което той беше натрупал ...все подаръци за Рада”.
г) Продължава да граби и плячкосва.

20. След като премисля всичко, светът пред Шибил се променя. „Друг свят виждаше пред себе си Шибил и друга беше станала планината...” Защото:

Отбележете неверния отговор.
а) настъпила нощта;
б) тръгва подир „две очи, които го гледат, една усмивка, която го мами...”;
в) разделя се с миналото;
г) защото няма друг изход.

21. С какво внушение е свързано заглавието на разказа „Серафим”:

Отбележете неверния отговор.
а) случайно подбрано име;
б) името е свързано с ценностната система на героя;
в) носи основното внушение на разказа;
г) свързано е с първото въвеждащо изречение „Един чудноват човек...”.

22. „Другоселец” е разказ за:

Отбележете неверния отговор.
а) очакваната реколта; ,
б) отношенията между хората и животните;
в) за трагедията на бедняка;
г) християнския празник.

23. Защо Йовков не казва как се нарича „другоселецът”:

Отбележете неверния отговор.
а) Това няма значение в развитието на действието.
б) За да бъде заглавието по-различно.
в) За да подчертае, че в мъката хората не го приемат като „другоселец”.
г) Никой не се сеща да го попита.

24. Рада привлича вниманието на Шибил не само поради хубостта и гиздавата си премяна, но преди всичко заради:

а) факта, че е дъщеря на Велико кехая
б) куража, който проявява при срещата си с него и дружината му
в) тежкия наниз с алтъни, рубета и махмудии, който носи на шията си
г) предложението си да зашие скъсания ръкав на дрехата му


За да видите резултата натисни бутона

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
        ТОЧКИ         ОЦЕНКА
        9 точки         Среден 3
        10-15 т.         Добър 4
        16-21 т.         Много добър 5
        22-24 т.         Отличен 6