ТЕСТ - ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

1) Основни теми и мотиви в лириката на Елисавета Багряна са:
Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

       a) волният човешки дух
       b) красотата на непознатите светове
       c) бунтът на личността срещу предразсъдъците и патриархалните норми
       d) самотата и отчуждението
 

2) В кое от посочените стихотворения на Елисавета Багряна има фолклорен мотив?

      a) „Кукувица”
      b) „Стихии”
      c) „Моята песен”
      d) „Ръцете”
 

3) Кое от поредицата заглавия е излишно?

      a) „Стихии”
      b) „Бретан”
      c) „Кукувица”
      d) „Спи градът”
 

4) Образът на родината се откроява с точни характеристики в стихотворението:

      a) „Моята песен”
      b) „Стихии”
      c) „Кукувица”
      d) „Потомка”
 

5) Кое от посочените стихотворения НЕ е елегия?

      a) „Да се завърнеш...”
      b) „Помниш ли, помниш ли...”
      c) „Кукувица”
      d) „Спи градът”
 

6) Стихът: „Ще се нижат дни, черни и бели”, е:

      a) инверсия
      b) сравнение
      c) метонимия  
      d) повторение
 

7) В дебютната стихосбирка „Вечната и святата” на Елисавета Багряна, стихотворението „Кукувица” е едно от символните заглавия в поезията на двадесетте години на миналия век у нас. Кои изживявания на жената изповядва младата поетеса в него?
Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

      a) на затворената в тесните рамки на дома-затвор
      b) на лишената от правото на собствена индивидуалност
      c) на героинята й стига да бъде само „кукувица-бродница”
      d) стремеж към себеизява
 

8) Емблематично за цялото творчество на Елисавета Багряна е стихотворението „Стихии”. Стихиите в природата увличат и възхищават лирическата героиня, защото:
Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

      a) й дават представа за абсолютна свобода, за космически размах, за рушене и съзиждане
      b) в тях вижда природни еквиваленти на своята неподвластност на закостенялата условност
      c) те я вдъхновяват да разпери криле за полет, да даде власт на копнежа за пълно опиянение от живота, радостта и любовта
      d) за лирическата героиня те са унищожително природно бедствие
 

9) Вятърът, водата, виното в лириката на Елисавета Багряна НЕ са знаци на:

      a) непобедимата природа
      b) първичната и неукротима жизненост
      c) мъдростта и хармонията в прородния свят
      d) традицията
 

10) Подчертаните думи в строфата са:
     Вее утринна прохлада
     в моето лице –
     аз съм млада, млада, млада
     с огнено сърце.

      a) сравнение
      b) анафора
      c) повторение
      d) асонанс