ЙОРДАН ЙОВКОВ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДРУГОСЕЛЕЦ

               

 

     Като на всеки празник, кръчмата се пълнеше с хора. През отворените прозорци можеше да се види как идат и ония селяни, които бяха позакъснели. Вървяха бавно, тежко, като че умората беше ги налегнала едвам сега, когато бяха останали без работа. Всички бяха си турили чисти ризи с широки бели ръкави, спираха се и гледаха насам, гледаха нататък. И как няма да гледат? Трева е поникнало и на камък. Такава зеленина е навън, че и в кръчмата като си седи човек, пред очите му играят зелени кръгове.
     Още от вратата някои извикаха: „Добро утро!” - но не бързаха да седнат, защото сред кръчмата беше се изправил Йови и разправяше:
     - Ходих навсякъде аз. Бях и на Мимерлика, и на Дурасийския път. Бе, брате, то едни ниви станали, да им се ненагледаш. Ръжта е висока колкото боя ми. От нощешния дъжд малко са полегнали, но ще се изправят, като пекне слънце. Хеле твойта зимница, бай Алекси - обърна се той към кмета, - дето е на Чатърлъка, здраве й кажи.
     - И аз имам зимница там, тя как е. Йове?
     - И тя е хубава, бай Миале. Всички са хубави.
     - Йови право казва - обади се дядо Иван. - храните са добри. Никой не мой каза отнапреж, че е негово, щото е сял, докато не го тури в хамбаря си, ама ако е рекъл господ, голям спор и берекет ще бъде таз година. Трябва пазене само. Затуй знаеш ли какво ще ти кажа на тебе, кмете, Алексе, я чуй...
     Други говореха на кмета и дядо Иван трябваше да почака.
     - А чуй, Алексе - започна той отново, - да кажеш там на твойте чиновници, на поляците де, да пазят добре. Нямат работа в село, в къра да вървят.
     - Знам, дядо Иване, знам. Казах им. Хората претендират, рекох, или ще пазите добре, или ви уволнявам на общо основание. Да си отваряте очите, рекох, улови ли се някой добитък в нивите - право в капана. И глоба.
     - Не глоба, а бой, бой. Чуваш ли, Алексе?
     - Холан, дядо Иване, много си лош. А що не кажеш на твойте овчери, все у нивята се увират.
     .................

Пълният текст на разказа изтегли като PDF или Word!