ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

АНАЛИЗИ

 

 

 

 

 

 

 

Биографични данни:
Малцина български поети така справедливо заслужават да бъдат наречени новатори както Христо Смирненски. В същото време едва ли новаторството на друг наш поет съдържа все още толкова много неизяснени страни и крие под повърхността си толкова тлеещи проблеми, готови да припламнат в разгорещен, противоречив разговор...

Разбира се, вън от спора ще остане заслугата на Смирненски, че той така вдъхновено въведе в нашата поезия темата на победилата и побеждаваща пролетарска революция с нейния носител - обезправения, страдащ и воюващ пролетарии. Всички обаче съзнаваме, макар и за жалост не всички да го прилагаме на дело, че новаторството в темата съвсем не е достатъчен определител на художественото новаторство. Останалите пък, които и на думи, и на дело отхвърлят тематичното като достатъчен определител на художественото новаторство, бързо се натъкват на озадачаващия факт, че Смирненски се оформя като творец в годините н връхния разцвет на българския символизъм; и нещо повече - че съвпадението е не само биографично, по време, и че влиянието на художествения момент се чувствува подчертано ясно, подчертано пряко и в най-революционните и новаторски творби на поета.

Историческият момент - борбата за установяване на социалистическо общество - и литературният момент - общият развой на българската лирика от предходните десетилетия - обусловиха именно подобен облик на поезията на Смирненски. Обективните фактори обаче намериха щастливо съчетание със силите на един честен и творчески дръзновен талант, който със замах използува възможностите на българския литературен процес в изграждането на новата социалистическа поезия.

Никола Георгиев